Organisatie

De Burghse Schoole is een partner in de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK)

De SWK stelt zich ten doel het beheer en exploitatie van gebouwen, die voldoen aan de behoefte aan geschikte ruimte voor activiteiten op cultureel gebied. Zij neemt daartoe het initiatief en organiseert, bevordert en stimuleert culturele en kunstzinnige activiteiten, in de ruimste zin en zonder winstoogmerk. De stichting is daarbij in grote mate afhankelijk van de gemeentelijke subsidie.

Tevens tracht zij aanvullende inkomsten te verkrijgen uit bijdragen van donateurs.

Het beheer van het museum de ‘Burghse Schoole’ valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Westerschouwen Kultureel.

Bestuur:

Voorzitter Henk van der Veer

 

Secretaris

 

Lia Kooiman

 

Penningmeester

 

Jan Wormeester


Bestuurslid Mieke Versteeg

Website design en beheer:

Veron Wormeester © 2010
Henk  J

Werkgroep.

Voor de exploitatie van het museum en het ontwikkelen en coördineren van activiteiten is een werkgroep samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur, vertegenwoordigers uit het algemeen bestuur, de beheerder van het museum en vrijwillige werkgroepleden.

 

Vacatures

We hebben een gezellige groep vrijwilligers. Het zou geweldig zijn wanneer we wat meer vrijwilligers zouden hebben. Heeft u zin om een paar uurtjes per week te besteden in of ten behoeve van het museum, dan bent u van harte welkom.

We kunnen ondersteuning gebruiken van een gastheer of gastvrouw tijdens de openingstijden, bijvoorbeeld één keer week of per twee weken. Of vind u het leuk om af en toe een klusje te doen? Of ziet u een bestuursfunctie wel zitten?

Neem gerust contact met ons op. via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Kom eens langs in de schoole of bel ons.

 

 


 

 

Doordat de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK) is aangemerkt als een Culturele ANBI instelling zijn uw giften en schenkingen aftrekbaar voor de belasting. U kunt daarnaast fiscaal ook gebruik maken van de faciliteiten die de zogenaamde Geefwet u biedt in de vorm van extra aftrek voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De doelstelling van de SWK.

De SWK stelt zich ten doel het beheer en exploitatie van gebouwen, die voldoen aan de behoefte aan geschikte ruimte voor activiteiten op cultureel gebied. Zij neemt daartoe het initiatief en organiseert, bevordert en stimuleert culturele en kunstzinnige activiteiten, in de ruimste zin en zonder winstoogmerk. De stichting is daarbij in grote mate afhankelijk van de gemeentelijke subsidie.

Tevens tracht zij aanvullende inkomsten te verkrijgen uit bijdragen van donateurs.

Het beheer van het museum de ‘Burghse Schoole’ valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Westerschouwen Kultureel.

Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar bestuurstaken.

Beleidsplan
Jaarlijks wordt een planning opgesteld van de activiteiten. Voornaamste activiteit is het beheer van Museum de Burghse Schoole. Jaarlijks wordt minimaal 1 wisselexpositie samengesteld.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Het jaarverslag wordt op verzoek aan belanghebbenden toegestuurd.

Financiële verantwoording 
KvK nr.                                     41113864 
Fiscaalnummer                      72.96.757
Bankrekeningnummer          NL52 RABO 0357818539

Balans per 31-12-2016

Vorderingen

2675,29

Schulden

472,98

Liquide middelen

4383,83

Eigen vermogen

6586,14

Totaal

7059,12

7059,12

Exploitatie 2016

Opbrengsten

Lasten

Entreegelden

3.392

Gebouw

4.656

Opbrengst winkeltje

611

Belastingen

371

Subsidies

19.226

Salaris/vergoedingen/salarisadm

6.812

Donaties/giften

1.588

Verzekeringen

805

Tel. internet, kantoorart.

431

Aankopen voor museum

10.390

Drukwerk/reclame

489

Bank-, verzend-, abonn.kosten

362

Andere uitgaven

578

Resultaat

-537